32421 N Scottsdale Rd, Scottsdale, AZ 85266

Chaser Taco Star tank